VALS TILL HAMBORINGEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Svinsta Skär
Koreografi Birgitta och Åke Grahm
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Valssteg, sidsteg. gångsteg, dalsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning


Del A Takt 1-2

Två valssteg framåt, snett utåt ifrån varandra och snett inåt emot varandra

Takt 3-4   Byt sida på två valssteg (dam framför kavaljer och under kavaljers vänster och dams höger hand)  
Takt 5-6   Två valssteg bakåt i dansriktningen med enkel handfattning. Vänd mot varandra  
Takt 7-8   Byt sida på två valssteg (dam framför kavaljer och under kavaljers höger och dams vänster hand)
 
 
Del B Takt 1-2   Vänd mot varandra. Utsträckta armar, handflata mot handflata. Kavaljer börjar med vänster, dam börjar med höger. Sidsteg enligt mönster: Sida - bakom - sida - framför - sida - intill  
Takt 3-4   Kavaljer med vänster fot ett steg bakåt mot ringens mitt
Dam med höger fot ett steg framåt
Båda tillbaks till utgångsläget
 
Takt 5-6   Kavaljer två valssteg framåt
Dam två valssteg under kavaljers höger och dams vänster hand
 
Takt 7-8   Omdansning, två valssteg runt med valsfattning
 
 
Del C Takt 1-2   Två valssteg framåt i dansriktningen, snett från varandra och snett mot varandra  
Takt 3-4   Vänd om, mot varandra, dansa två valssteg bakåt, Vänd tillbaka i dansriktningen  
Takt 5-6 Ett dalsteg. "Piruett" = kavaljer ett steg fram med vändning åt höger så att han vänder ryggen mot dansriktningen, dam snurrar åt vänster på stället med ett valssteg (vänster-höger-vänster) direkt in i ...
 
Takt 7-8   Omdansning, två valssteg  
Del D Takt 1-2   Var för sig snurrar kavaljer motsols och dam medsols (ifrån varandra) på två valssteg (= sex steg), ett varv runt  
Takt 3-4 Dalsteg + "Piruett" (som i Del C takt 5-6)
Takt 5-6 Omdansning, två valssteg
Takt 7-8   Kavaljer två valssteg framåt
Dam två valssteg under kavaljers vänster och dams höger hand
 
 
Dansföljd   AB AB CD CD AB AB CD CD CD CD
 
 
      Dansen är tillägnad Hamboringen på 10-årsjubiléet