VALSVARIANT FRÅN BAYERN

 

Danstyp Vals
Ursprungsland Tyskland
Musik
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning

 

Tur 1 1-8, 1-8
Med sluten fattning nr 1 (valsfattning) dansas vals medsols. Vändning och vals motsols. Ringens rörelseriktning är hela tiden motsols

 

Tur 2 A 9-16
Med sluten fattning nr 4 (dubbel handfattning) dansas vals runt medsols på plats

 

Tur 2 B 9-16
Vändning och vals motsols

 

Tur 3 A 17-24
Kavaljer och dam vänder ett halvt varv motsols, släpper ej varandras händer. Dam för sin vänstra arm så att den vilar bakom nacken och paret dansar nu vals medsols på plats

 

Tur 3 B 17-24
Båda vänder ett halvt varv medsols och dam för nu sin högra arm bakom nacken och paret dansar vals motsols

 

Tur 4 A 24-32
Kavaljer och dam vänder ett halvt varv motsols och både dam och kavaljer för sin vänstra arm bakom nacken och dansar med denna fattning vals medsols på plats

 

Tur 4 B 24-32
Vändning ett halvt varv medsols och höger arm föres bakom nacken och vals motsols

 

Tur 5 A 1-8
Utan att släppa varandras händer vänder kavaljer ett halvt varv motsols samtidigt som han för dams armar över hennes huvud och i kors framför hennes bröst, med dams vänstra arm över högra. Kavaljer dansar nu med dam framför sig valssteg framåt i ringen, varvid paret växelvis ser på varandra åt vänster och åt höger. Ringens rörelseriktning motsols

 

Tur 5 B 1-8
Utan att släppa varandra byter kavaljer och dam plats genom att dam svänger ett varv medsols, utanför och förbi kavaljer, och stannar bakom kavaljer samtidigt som hon för hans armar över hans huvud och dansen fortsätter, som i början av turen. Ringens rörelseriktning motsols

 

Tur 6 A 9-16
Kavaljer vänder ett halvt varv motsols, släpper dams händer och fattar hennes högra hand i egen höger och hennes vänstra hand i egen vänster. Högerarmarna lyftas och vänsterarmarna sänkas. Med denna fattning dansas vals medsols på plats

 

Tur 6 B 9-16
Dam svänger ett varv medsols, utan att släppa kavaljers händer, vänsterarmarna höjas och högerarmarna sänkas. Vals på plats motsols

 

Tur 7 A 17-24
Dam svänger ett varv medsols utan att släppa kavaljers händer. Med denna fattning dansas valssteg medsols på plats under det att dam och kavaljer tittar på varandra emellan den öppning som bildas av högerarmarna

 

Tur 7 B 17-24
Dam svänger tre varv runt motsols utan att släppa kavaljers händer, och valsen dansas nu på plats motsols och kavaljer och dam tittar på varandra emellan den öppning som bildas av vänsterarmarna

 

Tur 8 25-32, 25-32
Dam svänger ett varv medsols, och paren har nu bildat korsfattning framför och skall vara vända motsols (i dansriktningen), parvis efter varandra. Kavaljer och dam dansar nu ett valssteg åt vänster inåt ringen, ett valssteg åt höger utåt ringen. Båda vänder ett halvt varv, kavaljer medsols och dam motsols, och dansar ett valssteg åt vänster utåt ringen och ett valssteg åt höger inåt ringen
Upprepas tre gånger

 

Tur 9 1-8, 1-8
Lika med tur 1

 

När kavaljer och dam vänder upp i de olika turerna, så måste de se till att ej hålla för hårt i varandras händer, händerna skall liksom löpa i varandra. I annat fall kan lätt en brytning i handleden ske.
Valsstegen skall ej avbrytas någon gång under dansen utan turerna skall flyta jämt.

 

Beskrivningen hämtad från "Dans över gränserna", Sober Förlags AB, Stockholm 1980