VALSVARIANT FRÅN VADSBO

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Se beskrivning nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vänster i vänster framför, höger i höger bakom, vända i dansriktningen.Tur 1 Takt 1-8
Fyra valssteg i dansriktningen
Dam snurrar två varv under kavaljers vänstra arm på fyra valssteg samtidigt som kavaljer dansar fyra valssteg i dansriktningen

Tur 2 Takt 9-16
Kavaljer korslagda armar på bröstet, dam nyper i kjolen
Båda snurrar två varv framåt i dansriktningen på fyra valssteg (kavaljer motsols, dam medsols)

Omdans med valsfattning:
Fyra valssteg (två varv) runt medsols

Börja om från början