VALSVARIANT I TVÅ PARS UPPSTÄLLNING

Danstyp Vals
Ursprungsland England
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Särskilt beskrivet nedan
Steg Valssteg
Utgångsställning Två par mot varandraTur 1 Takt 1-16
Fatta grannens höger i höger, gå förbi åt vänster med två valssteg, fatta egen höger i höger och gå förbi med två valssteg.
Upprepas fyra gånger.

Tur 2 Takt 17-32
Sluten ring, ett steg inåt, ett steg utåt, damerna byter plats med två valssteg samtidigt som de roterar ett halvt varv motsols rygg mot rygg.
Upprepas fyra gånger.

Tur 3 Takt 33-48
Kedjedans med valssteg, börja med egen höger i höger därefter grannens vänster i vänster o. s. v. åtta gånger.
Åtta takter vals med egen.
Därefter ny tvåparsuppställning med paret framför.