VÄNERSVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vänersvalsen, av Stig "Lill-Magnus" Magnusson, Trollhättan, eller valfri lugn vals
Koreografi Bengt Olsson, SAAB:s GDF, Trollhättan
Fattningar Valsfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, dam med rygg i dansriktningen, valsfattningPos. 1 Takt 1-4
Ett valssteg i sidled in mot ringens mitt. Sväng damen lite extra. Ett valssteg på motsvarande sätt utåt samtidigt som ringen rör sig sakta i dansriktningen.
Ytterligare ett valssteg inåt, ett valssteg utåt.

Takt 5-8
Omdansning motsols, fyra valssteg två varv ("avig" vals).

Pos. 2 Takt 9-16
Upprepa takt 1-8

Pos. 3 Takt 17-20
Enkel handfattning, ett valssteg med vridning från varandra, ett valssteg mot varandra. Damen två valssteg runt ett varv medsols under kavaljers höger och egen vänster arm. Kavaljer gör sina två valssteg i dansriktningen bredvid damen.

Takt 21-24
Valsfattning, omdansning medsols, fyra valssteg två varv ("rättvänd" vals). Kavaljer börjar omdansningen med ryggen i dansriktningen.

Pos. 4 Takt 25-28
Enkel handfattning, ett valssteg med vridning från varandra, ett valssteg mot varandra. Kavaljeren två valssteg runt ett varv motsols under egen höger och damens vänster arm. Damen gör sina två valssteg i dansriktningen bredvid kavaljeren.

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg ett varv med ("rättvänd" vals). Två valssteg där damen förflyttar sig under kavaljers vänstra arm med vridning medsols, framåt till nästa kavaljer som möter upp.

Dansen upprepas


Dansen kan även dansas utan byte då man dansar fyra valssteg två varv i takt 29-32.


Vänersvalsen premiärvisades vid Solstadansens bytesdanser i Skoghall lördagen den 20 maj 1995