VÄNNER

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Glöm inte bort Dina vänner
Koreografi Sonia Albertsson
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning
       
1 Två omgångar tyrolervals
2 Öppen fattning: Damen runt underarm, medsols två varv under arm på fyra valssteg
3 Stor ring: En omgång familjevals. Fyra + fyra valssteg
4 Damen med ny kavaljer hand i hand med "ytterhänderna" runt två varv fyra valssteg
Behåll fattningen, något upplyft som en båge och tag fyra valssteg framåt
5 Därefter tar damen fyra valssteg runt kavaljer motsols. Ha ögonkontakt så långt det går
Kavaljer dansar då med fyra valssteg på stället
6 Stor ring: En omgång familjevals, fyra + fyra
Glöm inte bort Dina vänner.
Musik: Carl-Erik Carlsson
Text:    Ingalill Olsson / Carl-Erik Carlsson
Den korta tiden vi har
1 Räknas i timmar å dar,
Slösa den inte bort,
Livet vi lever är kort
2 Glöm inte bort Dina vänner
3 Ge dem en hand då och då
Visa dem och vad Du känner
4 Låt vänskapen alltid bestå
5 Du vet vad Du har men ej vad Du får
I kommande dar kanske ensam Du står
6 Så glöm inte bort Dina vänner
Låt vänskapen alltid bestå
Om Du är sorgsen nån gång
Lätta upp livet med sång
Tänk på allt fint som Du har kvar
Ta vara på livet som Du har
Glöm inte bort Dina vänner
Ge dem en hand då och då
Visa dem och vad Du känner
Låt vänskapen alltid bestå
Du vet vad Du har men ej vad Du får
I kommande dar kanske ensam Du står
Så glöm inte bort Dina vänner
Låt vänskapen alltid bestå
En valsvariant konstruerad av Sonia Albertsson i samband med Dansvecka i Storlien 2004