VARGBACKESCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Å vad jag älskade dig just då, Lotta Engberg
Koreografi Ulla och Gösta Malm, Örebro
Fattningar Enkel midjefattning, valsfattning, snoafattning, enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Schottissteg, snoasteg, gångsteg, sidsteg (särskilt beskrivna)
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattningTur 1 Takt 1-4
Två schottissteg i dansriktningen
Snoafattning, omdansning, fyra snoasteg

Takt 5-8
Enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen, släpp fattningen
Fyra gångsteg ett varv runt i cirkel ("parisersväng") från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 9-12
Valsfattning, två schottissteg i dansriktningen
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg i dansriktningen
Dam: Fyra gångsteg ett varv medsols runt under kavaljers vänstra arm

Takt 13-16
Valsfattning, två schottissteg i dansriktningen
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Fyra gångsteg ett varv motsols under dams högra arm
Dam: Fyra gångsteg i dansriktningen

Takt 17-32
Upprepa takt 1-16 (Tur 1)


Tur 2 Takt 33-36
Dubbel handfattning, sidsteg i dansriktningen enligt följande:
Sida - bakom - sida - framför - sida - bakom - sida - framför, släpp fattningen
Fyra gångsteg ett varv runt i cirkel ("parisersväng") från varandra (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 37-52
Upprepa takt 1-16 (Tur 1)

Takt 53-68
Upprepa takt 1-16 (Tur 1)


Tur 3 Takt 69-72
Enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen
Snoafattning, omdansning enligt följande: Två långsamma snoasteg följt av tre snabba snoasteg så att kavaljer hamnar i ytterring, dam i innerring (sidbyte)

Takt 73-76
Omvänd enkel midjefattning, två schottissteg i dansriktningen
Snoafattning, omdansning enligt följande: Två långsamma snoasteg följt av tre snabba snoasteg så att kavaljer hamnar i innerring, dam i ytterring (sidbyte tillbaka)

Takt 77-92
Upprepa takt 1-16 (Tur 1)

Takt 93-96
Upprepa takt 33-36 (Tur 2)


Avslutning Takt 97-99
Enkel handfattning, fem gångsteg i dansriktningen samt en bugning ("tack för dansen") mot sin partner


Enligt uppgift dansades dansen "offentligt" första gången på SchottisJiggarnas dansträff i Vinslöv, Skåne, den 17 oktober 1998.