VÅRSNUVAN

Danstyp Schottis
Ursprungsland Sverige
Musik Schottis
Koreografi MariAnne Malmén, Västervik, våren 1987
Fattningar Enkel handfattning (ledig hand löst hängande), dubbel handfattning, snoafattning
Steg Schottissteg (gammalschottis), gångsteg, sidsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-2
Två schottissteg i dansriktningen

Takt 3-4
Släpp fattningen, fyra gångsteg runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols)

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

O. B. S. Under takt 9-14 skall det hela tiden vara dubbel handfattning samt kavaljer ha ryggen mot ringens mitt

Takt 9
Ett schottissteg mot ringens mitt (kavaljer backar)

Takt 10
Ett schottissteg utåt, från ringens mitt (dam backar)

Takt 11
Ett schottissteg i sidled, i dansriktningen

Takt 12
Ett schottissteg i sidled, mot dansriktningen

Takt 13-14
Fyra sidsteg i dansriktningen

Takt 15-16
Snoafattning, omdansning medsols, fyra snoasteg

Dansen börjar om