VARSOVIENNE

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Varsovienne
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, valsfattning
Steg Springsteg, frykdalssteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, vända i dansriktningen.Tur 1 Takt 1-4
Med tre små springsteg, svänger kavaljer sin dam över till vänster sida (dam vrider ett varv motsols), förflyttar sig själv något åt höger, paret tar omvänd midjefattning, båda sätter i yttre fotens klack något framåt (på fjärde taktdelen).
Svänger på samma sätt damen över till sin högra sida (dam vrider ett varv medsols), båda sätter i yttre fotens klack något framåt.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Tur 2 Takt 9-12
Enkel midjefattning, två frykdalssteg i dansriktningen, därefter svänger kavaljeren upp sin dam som i tur 1 på tre små steg till sin vänstra sida, och båda sätter i yttre fotens klack framåt.

Takt 13-16
Omvänd midjefattning, två frykdalssteg i dansriktningen, kavaljer svänger tillbaka sin dam till höger sida på tre små steg, och båda sätter i yttre fotens klack framåt

Tur 3 Takt 17-24
Valsfattning, åtta valssteg runt.


Variant som kan dansas som andra tur.
I vissa delar av landet har denna variant dansats. Stegen är de samma som i A och B fast med nedan beskriven fattning.

Kavaljeren står något till vänster bakom sin dam, båda vända motsols, fattar damens upplyftade händer, vänster i vänster och höger i höger i axelhöjd. Damen och kavaljeren byter plats genom att damen dansar i sidled under kavaljerens upplyftade armar.
Därefter följer vals som i tur 3


Beskrivningen är hämtad ur "Gillesdanser i Norden", 1970 års upplaga