VARSOVIENNE FRÅN ARBRÅ

 

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Varsovienne, (variant från Arbrå)
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, men ytterarmar hängande. Gammal valsfattning. Särskilt beskriven fattning.
Steg Springsteg, klacksteg, fryksdalssteg, gammalvalssteg, polsksteg.
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel midjefattning, ytterarmar hängande

 

Tur 1 A.
Med början på yttre foten dansar båda tre små springsteg framåt (takt 1)
och isätter sedan inre fotens klack (takt 2: 1).
Med början på inre foten åter tre små springsteg under det kavaljeren för damen över till sin vänstra sida (takt 3).
Klackisättning med inre foten (4: 1).
Med början på inre foten dansar båda tre små springsteg framåt (takt 5)
och isätter yttre fotens klack (6: 1).
Med början på yttre foten åter tre små springsteg under det kavaljeren för damen över till sin högra sida (takt 7).
Klackisättning med yttre foten (8: 1).

B.
Paret dansar två fryksdalssteg med början på yttre foten (9-10),
varefter kavaljeren, på sätt som i A. beskrivits, för damen över till sin vänstra sida (11)
och båda gör klackisättning med yttre foten (12).
Efter två fryksdalssteg med början på yttre foten (13-14),
för kavaljeren damen över till sin högra sida (15),
och båda gör klackisättning med yttre foten (16).

(Hälls-Olle utförde fryksdalsstegen med avsevärt förminskade
spark- och hoppsteg på taktdel 3).

C.
Gammal valsfattning. Paret dansar gammalvals medsols (17-24).

 

Tur 2 A.
Kavaljeren sträcker ut sin högra arm framför damen, som fattar hans högra hand med sin högra, medan hon sträcker sin vänstra arm bakom kavaljeren och fattar dennes vänstra hand, som han håller i axelhöjd med armbågen sänkt. Med början på yttre foten dansar båda tre små springsteg framåt (1)
och isätter inre fotens klack (2: 1).
Med början på inre foten åter tre små springsteg, under det damen - bakom kavaljeren - dansar över till hans vänstra sida. Handfattningen behålles, så att kavaljeren efter förflyttningen håller sin vänstra arm framför och sin högra i axelhöjd (3).
Klackisättning med inre foten (4: 1).
Med början på inre foten dansas tre små springsteg framåt (5)
samt klackisättning med yttre foten (6: 1).
Med början på yttre foten åter tre små springsteg under det damen - bakom kavaljeren - dansar över till hans högra sida. Handfattningen behålles (7).
Klackisättning med yttre foten (8: 1).

B.
Med fattning som i 2 A dansar paret likadant som i tur I B beskrivits, fast damen utför sidbytet lika som i tur 2 A.

C.
Upprepa tur 1 C.

Tur 3 A.
Kavaljer - innanför - och dam vända mot varandra. Båda dansar tre sidsteg i rörelseriktningen (1),
stannar så upp med svag markering (2).
Samma steg åter till utgångsplats och markering (3--4).

Upprepas (5-8).

B.
Utan försteg dansas polska (Se Polska från Arbrå).

C.
Upprepa tur 1 C.

Anm. Tur 1 och 2 efter Olof Andersson (Hälls-Olle), Arbrå, tur 3 - "Pariserpolska" - efter Mårten och Marta Andersson samt Olof och Lisa Andersson, Arbrå.

 

Upptecknad av: Tur 1 och 2, Ingvar Norman, Säter 1960-62, tur 3, Johan Larsson, Gagnef och Ingvar Norman, Säter 1965