VÅRVALSEN (Seniordans)

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Danmark
Musik Lugn vals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning
Steg Valssteg, sidosläpsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattning vända i dansriktningen
       
Takt 1-2
Valssteg från och mot varandra

Takt 3-4
I dansriktningen, två sidosläpsteg med dubbel handfattning

Takt 5-8
Takt 1-4 upprepas men mot dansriktningen

Takt 9-12
Med bibehållen handfattning, omdansning medsols med fyra valssteg: Släpper fattningen och alla tar vänster

Takt 13-16
Får ny partner, omdansning med fyra valssteg motsols

Dansen börjar om

 

Nedskriven på en dansstuga av Bojan och Eric
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB

2006 11 27