VÄSTERVIKS JUBILEUMSVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Vals
Koreografi MariAnne Malmén
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra (med förflyttning i dansriktningen)

Takt 3-4
Släpp handfattningen, två valssteg ett halvt varv runt var för sig (kavaljer motsols, dam medsols). Paret står nu vända mot dansriktningen

Takt 5-6
Enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Ett valssteg från varandra, ett valssteg mot varandra (kavaljer börjar med höger fot, dam börjar med vänster fot)

Takt 7-8
Släpp handfattningen, två valssteg ett halvt varv runt var för sig (kavaljer medsols, dam motsols) Paret står nu vända i dansriktningen (utgångsställning)

Tur 2 Takt 9-10
Enkel handfattning, två valssteg, "pannkaksvändning" i dansriktningen (kavaljer motsols under armarna, dam medsols under armarna)

Takt 11-12
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 13-16
Upprepa takt 9-12

Tur 3 Takt 17-24
Enkel handfattning (växelvis höger i vänster, vänster i höger)
Kavaljer: Åtta valssteg i dansriktningen
Dam: Två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers högerarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers vänsterarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers högerarm
Byt handfattning, två valssteg ett varv medsols runt under kavaljers vänsterarm

Tur 4 Takt 25-30
Valsfattning, omdansning medsols, sex valssteg (tre varv)

Takt 31-32
Enkel handfattning (kavaljers vänster, dams höger)
Kavaljer: Två valssteg "på stället" och inväntar ny dam
Dam: Två valssteg, ett varv medsols runt under kavaljers vänsterarm och fram till ny kavaljer

Dansen börjar om med ny partner

Går även att dansa utan byte
När damen dansat under kavaljerens arm stannar hon kvar hos egen partner
Skall alltså alltid sluta med att dam dansar under kavaljerens arm oavsett byte eller ej


Dansen komponerad till Västerviks 550-årsjubileum 1983