VÄSTGÖTAMAZURKA

Danstyp Mazurka
Ursprungsland
Musik Mazurka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, mazurkafattning
Steg Mazurkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-8
Åtta mazurkasteg i dansriktningen (paret vrider sig omväxlande mot varandra och från varandra)

Takt 9-16
Mazurkafattning, omdansning medsols, åtta mazurkasteg

Takt 17-24
Mazurkafattning, omdansning motsols, åtta mazurkasteg

Takt 25-32
Upprepa takt 9-16

Dansen börjar om