VÄVA VADMAL FRÅN VÄCKELSÅNG

 
Danstyp Folkdans
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning
       
Tur 1 Par 1 högerarmskrok (12 steg) med platsbyte
Upprepas av resterande par (Sammanlagt 72 takter)
 
Tur 2 Kavaljer 1 och dam 2 portar med dam 1 springer igenom och fortsätter medsols
Kavaljer 1 ställer sig lite i mitten (48 takter)

Kavaljer 1 vänder utåt och drar ut sladden till en utåtvänd ring dansar ca två varv tills han är på dam 1:s plats
Parvis vändning mot varandra
 

Tur 3 Sammanslagning sex steg in och ut
Sammanslagning med platsbyte vänster förbi samt vändning mot varandra
Upprepas en gång till
 
Tur 4 Sammanslagning sex steg in, par 1 springer på sex steg genom uppställningen och stannar "inne". Vid nästa sammanslagning hakar par 1 på och par 2 springer genom.
Upprepas av samtliga
 
Tur 5 Sammanslagning in, ut och in igen därefter fattar par 6 och avslutning i halvmåne

 

Inskriven efter en papperskopia / TB

2006 11 17