VERONICA

 
Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Veronica, av och med Cornelis Vreeswijk
Koreografi Conney Åcerclinth
Fattningar
Steg Valssteg
Utgångsställning
       
Når Cornelis säger att den heter Veronica så låter ni honom spela en takt och går sedan in och dansar:
Sex valssteg motsols runt
 
Tur 1 Två valssteg framåt
Två valssteg in mot varandra bakåt fram igen (som en liten cirkel)
Fyra valssteg runt medsols

Upprepa Tur 1 en gång
 

Tur 2 Två valssteg framåt
Två valssteg ut från varandra och tillbaka i en liten cirkel
Fyra valssteg runt motsols

Upprepa Tur 1 en gång
 

Tur 3 Åtta valssteg medsols runt
Åtta valssteg motsols runt
Två valssteg i en parisersväng
 
Tur 1
 
Tur 2
 
Tur 3
 
Och dansen är slut Medborgare!
 
Inskriven som jag fått den från koreografen / TB