VESSMANS SNOA

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik Vessmans snoa
Koreografi Ulla och Tage Josefsson, Dansgruppen Snedsteget, Vessigebro, 1998 05 20
Fattningar Valsfattning, enkel handafattning
Steg Polkasteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mittTur 1 Valsfattning i hela turen,
Tre polkasteg i sidled, i dansriktningen + stamp
Upprepas mot dansriktningen

Omdansning medsols, två polkasteg, fyra snoasteg

 

Tur 2 Enkel handfattning, fyra polkasteg i dansriktningen vändande mot varandra, från varandra, mot varandra samt vänd ett halvt varv (som en parisersväng, kavaljer motsols, dam medsols)
Upprepa mot dansriktningen

Valsfattning, omdansning medsols, två polkasteg, fyra snoasteg

 

Tur 3 Upprepa tur 1 men mot mitten, följt av parisersväng och klapp


Dansen börjar omBeskrivningen är en direkt avskrift från originalbeskrivningen