BRITTS HAMBO (Viby hambo)

Danstyp Hambo
Ursprungsland Sverige
Musik Hambo
Koreografi Britt och Börje Sköld, Östansjö, Viby folkdanslag
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, hambofattning
Steg Dalsteg, sidsteg, tresteg, hamboomdansningssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTvå dalsteg som i vanlig hambo. Vänd upp mot varandra med dubbel handfattning.

Två sidsteg i dansriktningen (nig intill och upp två gånger)

Vänd upp mot dansriktningen och dansa dalsteg med början på höger fot för kavaljer och vänster fot för dam.

Dubbel handfattning, två "sidnigsteg" mot dansriktningen (ej för nära egen partner)

Ett tresteg mot varandra, ett tresteg från varandra (något till vänster om partner)

Kavaljer med sin vänster hand i damens högra, runt motsols under armen med ett tresteg. Backar ut med ett tresteg, dubbel handfattning, ett tresteg mot, ett tresteg från

Dam med sin vänstra hand i kavaljers högra med tresteg motsols under armen fram till nästa kavaljer.

Börja om.


Dansen kan även dansas med en vanlig hamboomgång (dalsteg och omdansningar) i början och efter varje byte.