VIGGEN

Danstyp Snoa
Ursprungsland Sverige
Musik
Koreografi Olle Brusved, Billdal, Göteborg 1994
Fattningar Enkel handfattning, hambofattning, ringfattning
Steg Fotombytessteg, gångsteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-4
Ett fotombytessteg fram, klack och kryss med innerfot och samtidigt två klapp i egna händer.
Allt upprepas, börja med innerfot.

Takt 5-8
Kavaljer backar bakåt inåt med ett fotombytessteg samtidigt som han vrider sig ett halvt varv medsols och tar ett fotombytessteg fram mot ny dam kommande bakifrån.
Dam backar ett kort fotombytessteg bakåt och ett tillbaka (nästan på stället).
Paret tar hambofattning och dansar fyra snoasteg medsols framåt i dansriktningen.

Avsluta vända inåt i stor ring hållande varandras händer.

Takt 9-12
Upprepa nu stegen och klapparna enligt takt 1-4 mot ringens mitt, men det andra fotombytessteget backas tillbaka.

Takt 13-16
Kavaljer fattar damens höger hand med egen vänster hand och för över damen från vänster till höger på två fotombytessteg och avslutar med fyra snoasteg runt medsols med valsfattning.


Dansen upprepas.


En familje-snoa till 20-års jubilerande Gammaldansföreningen Viggen, 1/10 1994