VILBERGSMAZURKA

 
Danstyp Vals i mazurkatempo
Ursprungsland Sverige
Musik Kläppenmazurka av Kafferast
Koreografi Ingegerd Hagman, Norrköping
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, stamp
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända i dansriktningen, enkel handfattning
       
Takt 1-3
Tre valssteg i dansriktningen med vridning från - mot - från varandra

Takt 4
Två stamp på stället

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Enkel handfattning
Dam: Fyra valssteg, två varv medsols under kavaljerens högra arm
Kavaljer: Fyra valssteg i dansriktningen, följer damen

Takt 13-16
Enkel handfattning med främre händerna
Kavaljer: Fyra valssteg, två varv motsols runt under damens högra arm
Dam: Fyra valssteg i dansriktningen, följer kavaljeren

Takt 17-22
Valsfattning, omdansning med sex valssteg

Takt 23-24
Damen dansar med två valssteg under kavaljerens arm fram till nästa kavaljer

Takt 25-32
Upprepa takt 17-24

Dansen börjar om

Till originalmusiken dansas hela taktschemat tre gånger
Inskriven som jag fått den mig tillsänd / TB