Namn

  VILKEN HÄRLIG DAG  
Danstyp    Polka och modernt  
Ursprungsland    Sverige  
Musik  

 Vilken härlig dag med Ewa Roos Video

 
Koreografi  

 Lars-Åke Larsson. E-post: vtommarp@hotmail.com Maj 2006

 
Fattningar  

 Enkel handfattning, dubbel handfattning, hambofattning.

 
Steg  

 Polkasteg, gångsteg, springsteg, tresteg

 
Utgångsställning  Parvis i öppen ring med enkel handfattning
 

 

Tur 1


Tur2Tur 3

 

Takt 1-4
Ett polkasteg-två gångsteg-ett polkasteg-två gångsteg rakt i dansriktingen,
hambofattning, två polkasteg runt medsols följt av en "parisersväng" på fyra steg.

Takt 5-8
Upprepa takt 1-4

Takt 9-12
Enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
vänd mot varandra ett kvarts varv,
dubbel handfattning- fyra sidsteg enligt mönster: sida bakom sida framför,
vänd tillbaka framåt ett kvarts varv,
enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
vänd ett kvarts varv så att ni får ryggarna mot varandra,
ingen fattning- 
fyra sidsteg enligt mönster: framför sida bakom sida i dansriktingen.

Takt 13-16
Vänd ett kvarts varv så att ni får ansiktet i dansriktingen,
enkel handfattning- två långsamma gångsteg,
hambofattning- fyra snabba springsteg ett varv runt medsols,
damen med ryggen i dansriktingen, två långsamma gångsteg (dam backar)
fyra snabba springsteg ett varv runt motsols.

Takt 17-24
Hambofattning, damen med ryggen i dansriktingen,
två långsamma gångsteg (dam backar) och två tresteg ett varv runt motsols,
två långsamma gångsteg (dam backar) och två tresteg ett varv runt medsols.
två långsamma gångsteg (dam backar) och fyra snabba springsteg ett varv runt motsols.

Upprepa tur 2 och 3 men utelämna springstegen i takt 24!
Upprepa tur 1
Upprepa tur 2 och 3
Under tiden musiken tonas ner: dansa två långsamma gångsteg och sida bakom sida framför växelvis.

LÅL