VINÖVALSEN

Danstyp Vals
Ursprungsland Sverige
Musik Lugn vals
Koreografi
Fattningar Se beskrivning
Steg Se beskrivning
Utgångsställning Se beskrivning

 

Både dam och kavaljer börjar på vänster fot


1-8 Dam dansar inåt på fyra valssteg och fattar varandras händer (högt). Gör två sidsteg åt vänster och två två sidsteg tillbaka under tiden. Kavaljeren börjar med två sidsteg åt vänster och två sidsteg tillbaka samt fyra valssteg inåt, fattande varandras händer på sjunde takten som lyftes på åttonde takten.

 

1-8 *Första och andra takten fortsätter kavaljeren inåt emellan (egen dam till höger) medan dam backar under kavaljerens armar.
Tredje och fjärde takt: damens tur med höjda armar gå inåt medan kavaljeren backar.
Femte och åttonde takten upprepas från * med undantag av sista steget som dansas in bakom egen dam.

 

9-16 (9:e - 10:) som nu släppt varandras händer och nyper lätt i kjolen. Kavaljeren fattar med bägge händer om damens midja och tar två valssteg tillsammans, samtidigt tittande först åt vänster, sedan åt höger på varandra.
(11:e - 12:e) byter fattning fortfarande vända inåt. Vänster hand i vänster. Kavaljerens högra hand runt damens midja och för henne runt motsols på två valssteg så att de hamnar parvis i dansriktningen.
(13:e - 16:e) Paren tackar för dansen och damen fortsätter fyra valssteg framåt i dansriktningen - förbi en kavaljer och fram till nästa (= tredje kavaljeren) samtidigt som kavajeren vänder inåt, dansar bakåt till tredje dam på fyra valssteg.

 

9-19 (9:e - 12:e) tar dubbel handfattning och dansar medsols runt på fyra valssteg (= ett halvt varv). Släpper taget (13:e - 16:e) och tar dubbel handfattning med bakomvarande kavaljer (= kavaljer nummer två) repektive framförvarande dam för kavaljeren som dansar runt på fyra valssteg (ett halvt varv) motsols upp till ring.

Upprepas från början
Dansen utföres värdigt och med inlevelse


Upptecknad av Magdalena Svensson, Rune och Birgitta Sunvisson

Dansen är tillägnad Vinö-borna på en aktivitetsdag, som distriktets ungdomsring anordnade en sommardag i juli 1995. Efterhand har vi ändrat den något. T.ex. -efter "titten" så följer ju kavaljer med dam ut och nu fortsätter kavaljer tillssammans med dam två valssteg bort i dansriktningen innan man tackar för dansen och kavaljer svänger inåt och bakåt med två valssteg tillbaka till tredje dam o.s.v.

Likaså har vi försökt få musiken att sluta med dansen när damerna är inne i ringen och "bågar" sista gången. Kavaljer är då i ringen utanför, hållande i varandras händer, neråt (En värdig och fin avslutning tycker vi, särskilt om man har den till uppvisning).

P.S. Vinön, är en ö i Hjälmaren.

Med varma hälsningar
Rune o. Birgitta

 

Ovanstående är exakt avskrivit från originalbeskrivningen