VIRGINIA REEL

Danstyp Reel
Ursprungsland
Musik Reel
Koreografi
Fattningar Höger i höger, vänster i vänster, dubbel handfattning
Steg "Livliga" gångsteg, galoppsteg
Utgångsställning En dam och en kavaljerlinje vända mot varandra, fyra i varje linje

 

1 "Forward and Back"
Linjerna går fyra steg mot varandra, därefter fyra steg från varandra

Upprepas

 

2 "Right Hand Turn"
Höger hand i höger, omdansning medsols, åtta gångsteg

"Left Hand Turn"
Vänster hand i vänster, omdansning motsols, åtta gångsteg

 

3 "Two Hand Turn"
Dubbel handfattning, omdansning medsols, åtta gångsteg

"Do-si-do"
Rygg om rygg, åtta gångsteg (höger axel mot höger axel)

 

4 "Down the Middle"
Frontparet förflyttar sig med dubbel handfattning, åtta galoppsteg mellan de två leden och därefter  åtta galoppsteg tillbaks till plats. Släpp fattningen

 

5 "Down the Outside"
Frontparet drar med sig sina respektive led utvändigt uppställningen

 

6 "Make an Arch"
När frontparet kommit till det nedersta parets plats bildar de port med dubbel handfattning. De andra dansarna går igenom porten och upp på plats i linjerna

Uppställningen har nu fått ett nytt frontpar

Dansen tas om från början