WALTZ OF THE BELLS eller TING-A-LING VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland USA
Musik Tingalingvals
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, dubbel handfattning, valsfattning
Steg Valssteg, sidsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-8
Fyra valssteg i dansriktningen (armarna föres framåt-uppåt på första steget, bakåt på andra steget o.s.v.)
Släpp fattningen, två valssteg runt var för sig ("parisersväng", kavaljer motsols, dam medsols)
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen

Takt 9-16
Upprepa takt 1-8 mot dansriktningen

Tur 2 Takt 17-20
Dubbel handfattning, två sidsteg i dansriktningen
Enkel handfattning med främre händerna (kavaljers vänster, dams höger)
Dam: Två valssteg medsols runt under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Två sidsteg i dansriktningen

Takt 21-24
Dubbel handfattning, två sidsteg mot dansriktningen
Enkel handfattning med bakre händerna (kavaljers höger, dams vänster)
Dam: Två valssteg motsols runt under kavaljers högra arm
Kavaljer: Två sidsteg mot dansriktningen

Tur 3 Takt 25-26
Dubbel handfattning, kavaljer med ryggen mot ringens mitt, ett valssteg från varandra (sträckta armar), ett valssteg mot varandra

Takt 27-28
Upprepa takt 25-26

Takt 29-32
Valsfattning, omdansning medsols, två valssteg (ett varv)
Dam: Två valssteg medsols runt under kavaljers vänstra arm fram till nästa kavaljer
Kavaljer: Två valssteg nästan på stället och inväntar ny dam

Dansen börjar om

Vill man dansa utan byte dansar man
takt 29-32, omdansning med fyra valssteg i stället