WHEN

 
Danstyp Swing (Schottisvariant)
Ursprungsland Sverige
Musik When med Tones orkestar, CD nr 3 "Med gnist og glöd"
Koreografi Eva Larsson och Bertil Kervall
Fattningar Valsfattning, dubbel handfattning, enkel handfattning
Steg "Tå och tå", fotombytessteg rakt, snoa runt, fotombyte runt, bayousteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, vända framåt i dansriktningen, valsfattning
       
Tur 1 Takt 1-4
Kavaljer vänster och dam höger tådopp framåt, och sedan bakåt och ett fotombytessteg framåt, lika en gång till, med början på andra foten

Takt 5-8
F
yra snoa runt och två fotombyte runt

Takt  9-16
Tur 1 upprepas

 

Tur 2 Takt 17-24
Dubbel handfattning, kavaljer rygg inåt dam utåt, två bayousteg, vänd upp framåt enkel handfattning ett fotombytessteg framåt, släpp fattningen, skifta sida på ett fotombytessteg kavaljer framför dam skifta tillbaka igen, kavaljer bakom dam, enkel handfattning ett fotombytessteg framåt, valsfattning, fyra snoa runt.

 

Takt 25-32 Tur 1
 

Takt 73-80  Tur 2
 

Takt 33-36 Åtta snoa runt
 

Takt 81-88  Tur 1
 

Takt 37-44 Tur 2
 

Takt 89-90  Fyra snoa runt
 

Takt 45-52 Tur 1
 

Takt 91-98  Tur 1
 

Takt 53-56 Åtta snoa runt
 

Takt 99-101 Sex snoa runt
 

Takt 57-64 Tur 1
 

Takt 102 Dam snurr under hand,
                Kavaljer fotombyte på stället

Takt 65-72 Tur 1
 

 
Dansen dansas i följande turordning: Intro åtta takter (som tur 1) dansas inte, sedan enligt följande:
S = snoa
            S           S               S       S
1 1 2   1 + 8   2   1 + 8   1 1 2   1 + 4   1 + 6

Inskriven enligt koreografernas önskemål / TB
                2006 05 22