WIENERKREUZERPOLKA (variant 2)

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Wienerkreuzerpolka
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, valsfattning
Steg Druffsteg, hoppsteg, polkasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTur 1 Takt 1-2
Ett druffsteg i dansriktningen + två hoppsteg på yttre foten och två handklapp, samtidigt som den inre foten föres framåt - uppåt.

Takt 3-4
Byt handfattning, vänd, ett druffsteg mot dansriktningen + två hoppsteg och två handklapp, samtidigt som yttre fot föres framåt - uppåt (den som nu är inåt)

Tur 2 Takt 5-8
Valsfattning, omdansning med fyra polkasteg


Beskrivningen hämtad ur "Gillesdanser i Norden", 1970 års upplaga