WIENERVALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals ur Glada Änkan
Koreografi
Fattningar Dubbel handfattning, valsfattning, enkel handfattning
Steg Sidsteg, valssteg, gångsteg
Utgångsställning Parvis i ring, dubbel handfattning. Kavaljer med ryggen mot mitten, dam ryggen utåt.Två sidsteg i dansriktningen, två sidsteg mot dansriktningen. Fyra valssteg runt medsols med valsfattning. (Sluta så att damen står med ryggen mot dansriktningen)

Dansa fyra valssteg i dansriktningen, kavaljer framåt, dam bakåt. Kavaljer börjar med vänster fot snett framför höger - sedan höger snett framför vänster - fortsätt vänster snett framför höger - och höger snett framför vänster. Dam börjar höger snett bakom vänster - sedan vänster snett bakom höger - fortsätt höger snett bakom vänster - och vänster snett bakom höger. Efter sista valssteget dansas fyra valssteg motsols.

Gå upp i ring med kavaljer med ryggen mot mitten - fortsatt valsfattning - två sidsteg motsols, därefter går kavaljer baklänges mot ringens mitt, börja med höger. Dam går framlänges två steg, börja med vänster. Därefter dansas två valssteg medsols.

Kavaljer står stilla under två takter. På första takten släpper han handfattningen i vänster och för damen över till sin högra sida. Dam vänster, höger, stilla på stället på tredje taktdelen. Sedan tillbaka framför kavaljer med ett valssteg, vänster - höger - vänster. Därefter dansas fyra valssteg runt tillsammans, medsols.

Bryt, tag hand i hand och dansa tyrolervals en gång - från varandra och mot varandra - därefter runt ett varv på två valssteg, var för sig. (Typ parisersväng).

Dansen börjar om från början.Olle Holgersson och Lars-Gunnar Uddén , Oskarshamn har tolkat dansen på detta sätt.