WIND MILL QUADRILLE

Danstyp
Ursprungsland England
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Fyra par i fyrkant


1)           A1

Kavaljererna tar en höger hands stjärna och går 3/4 varv. Damerna går samtidigt 1/4 varv motsols på utsidan.
Vänster i vänster runt med egen.

 

A2 - A4   Figuren upprepas tre (3) gånger

 

 
B1 - B2   "Grand Square".

 

 
2)    A1 - A4   Figuren upprepas med damerna i mitten och kavaljererna på utsidan.

 

 
B1 - B2   "Grand Square".

 

 
3)            A1   Som 1) A1, men 1 1/2 varv runt med egen partner så att damerna hamnar i mitten.

 

 
A2   Som 2) A1, men 1 1/2 varv runt med egen partner så att kavaljererna åter hamnar i mitten.

 

 
A3 - A4   Ovanstående upprepas.

 

 
B1 - B2   "Grand Square".  
     

 

 
    Inskriven så som jag fått den tillsänd / TB