YELLOW ROSE OF TEXAS

Danstyp
Ursprungsland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg Gångsteg, galoppsteg, svingsteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring vända mot varandra (kavaljer med ryggen mot ringens mitt)


Tur 1

Dos-i-do med partner
 

Tur 2   Med höger hand i höger byter dam och kavaljer plats (medsols)
 
 
Tur 3   Sju galoppsteg samt "fot intill" åt vänster
 
 
Tur 4   Sju galoppsteg samt "fot intill" åt höger så man passerar egen partner och stannar vid nästa dam respektive kavaljer
 
 
Tur 5   Omdansning medsols, sexton svingsteg
 
 
Tur 6   Korsfattning (vänsterhänderna skall vara överst), åtta gångsteg (promenad) i dansriktningen
 
 
    Dansen börjar om