YNGVES VALS

Danstyp Vals
Ursprungsland
Musik Vals
Koreografi
Fattningar Valsfattning, ringfattning, enkel handfattning
Steg Valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, valsfattningTakt 1-14
Omdansning medsols, fjorton valssteg

Takt 15-16
Enkel handfattning med vänster i vänster
Dam: Två valssteg medsols runt under kavaljers vänstra arm
Kavaljer: Två valssteg, följer damen
Avsluta takt 16 så att med bibehållen fattning bilda en sluten ring, kavaljererna med ryggen inåt mot ringens mitt, damerna med ryggen utåt från ringens mitt (kavaljer håller alltså sin "egen" dam med vänster i vänster och sin "granne" med höger i höger)

Takt 17-20
Alla ett valssteg framåt och ett valssteg bakåt
Släpp högerhänderna (håll kvar med vänsterhändern)
Två valssteg ett halvt varv motsols runt samt slut ringen på nytt, denna gång med damernas rygg mot ringens mitt

Takt 21-24
Alla ett valssteg framåt och ett valssteg bakåt
Släpp vänsterhänderna (håll kvar med högerhändern)
Två valssteg ett halvt varv medsols runt samt slut ringen på nytt, denna gång med kavaljerernas rygg mot ringens mitt

Takt 25-28
Upprepa takt 17-20
(Under takterna 17-28 förflyttar sig således kavaljeren i dansriktningen och damen mot dansriktningen i den stora ringen)

Takt 29-32
Alla ett valssteg framåt och ett valssteg bakåt
Släpp vänsterhänderna (håll kvar med högerhändern)
Dam: Två valssteg motsols under kavaljers högerarm
Kavaljer: Två valssteg, följer damen
Tag valsfattning

Dansen börjar om