ZICK - ZACK SCHOTTIS

Danstyp Schottis
Ursprungsland
Musik Schottis
Koreografi
Fattningar Enkel handfattning, snoafattning
Steg Fotombytessteg, snoasteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring, enkel handfattningTakt 1-3
Tre fotombytessteg i dansriktningen, släpp handfattningen

Takt 4-5
Byt sida på ett fotombytessteg (kavaljer framför damen utåt från ringens mitt, damen bakom kavaljeren inåt mot ringens mitt)
Byt sida tillbaka till plats på ett fotombytessteg (kavaljer bakom damen inåt mot ringens mitt, damen framför kavaljeren utåt från ringens mitt)

Takt 6-7
Enkel handfattning, två fotombytessteg i dansriktningen, släpp fattningen

Takt 8-9
Upprepa takt 4-5

Takt 10
Enkel handfattning, ett fotombytessteg i dansriktningen

Takt 11-16
Snoafattning, omdansning medsols, tolv snoasteg (sex varv)

Dansen börjar om


Se även Zig-Zag schottis från Herrhagen