SIRTAKI ZORBAS DANS

Danstyp
Ursprungsland Grekland
Musik
Koreografi
Fattningar
Steg
Utgångsställning Parvis i sladd med händerna på varandras axlar (kringelfattning)

 

1 Lugn mjuk knäböjning, 1-2
Resning, 3-4
Upprepa 1-4, 5-8
 
2 Knäböjning, -1
Höger steg till sidan med knästräckning, -2
Knäböjning, -3
Vänster fot intill höger med knästräckning, -4
Upprepas åt vänster, 5-8
Upprepa 1-8, 9-16
 
3 Knäböjning, -1
Höger steg till sidan med knästräckning, -2
Knäböjning på höger och vänster fot i kors framför höger, -3
Knästräckning, -4
Vänster tåstöd framåt, 5-6
Vänster fot intill höger, 7-8
Upprepa 1-8 åt vänster, 9-16
Upprepa 1-8 åt höger, 17-24
 
4 Knäböjning, -1
Långt steg framåt på höger, -2
Djup knäböjning på höger och vänster fot i kors bakom höger, 3-4
Långt steg bakåt på vänster, 5-6
Djup knäböjning på vänster och höger i kors bakom vänster, 7-8
 
5 Fyra bensvängningar på stället. Börja med vänster bensväng i kors över höger och räkna till två på varje bensväng, 1-8
 
6 Höger kryssteg över vänster, -1
Vänster fot intill höger bakom denna, -2
Upprepas tre gånger men sista gången går man ej över med tyngden på vänster utan det blir paus på åtta, 3-8
Upprepas åt höger med vänster kryssteg över höger, 9-16
Upprepa 1-16, 17-32
 
7 Förflyttning åt vänster med höger kryssteg bakom vänster, -1
Vänster sidsteg, -2
Höger kryssteg framför vänster, -3
Sidsteg, -4
Höger kryssteg bakom vänster, -5
Vänster sidsteg, -6
Höger kryssteg framför vänster, -7
Paus, -8
Upprepa 1-8 åt höger, 9-16

Upprepa 1-16 åtta gånger

Börja om från början och dansa 1 t.o.m. 3

 

Beskrivningen hämtad från "Danser från när och fjärran",  5:e upplagan