Inlagda danser och uppdateringar 2009

Inlagda danser 2009

Uppdateringar 2009

 

Datum

Namn

Datum

Namn

Ändring

Listade i bokstavsordning

10 feb
16 feb
26 feb

4 mars
10 mars

25 mars

17 april

26 maj

28 maj


4 aug


3 sep

4 sep
7 sep
8 okt


091021
091027

091217

Kringlan
Borgundapolka
Bröllopsvals
Gullebi`s schottis
J P Dansen
Skrållan
Slokhatten
Västkustsnoa
Jiggarfest
Krumeluren
Härjedalstösen
Snoa till Irene
Ullas hambo
Brudvals från Jorm
Sprattelgubben
Judy
Blomsterschottis
Bråneschottis
Carl Philps vals
Engerdalingen
Gränssnoa
Gunnars hambo
Hambokavaljeren
Jennys vals
Jubileumstango
Kumlamazurka
Lennartz
Schottis-bugg från Eslöv
Skrucken
Smedstorpsvalsen
Tjocknisses snoa
Örebrohambo
Rosa på bal
Södermalmspolka
Lördag i parken
Polka-Snoa på Täppet
Cultis-Gladan
Hambo med Britt-Marie
Aclatangon
Det var farfar det..
HMV-dansen
I mazurkatakt
Söderåspolka
Tango-Holkya
Vals på loftet
 
Nya Bringan
Septemberpolka
Vadsbo-snoa
Kul på torpet

1 juni

30 sep7 okt16 okt

Carl Philips vals

Kal o Ada`s valsCarl Philps vals


Lördag i parken


Skrållan

Antalet varv i omdansing.

Det gäller tur 2.  Står idag att damen går framför kav. först och sedan kav. framför dam.   Skall vara damen framför kav. båda gångerna men med handskifte.


Rättning under rubriken "steg"

Förtydligande om fattning i tur 2, samt ett tillägg (under "Anmärkning") angående annan musik


Gäller tur 4: Det står idag h-hans tumgrepp- 4 gångsteg ett varv medsols.
Skall vara:Vhands tumgrepp- 4 gångsteg ett varv motsols.

Aclatangon
Blomsterschottis
Borgundapolka
Brudvals till Jorm
Bråneschottis
Bröllopsvals
Carl-Philips vals
Cultis Gladan
Det var farfar det
Engerdalingen
Gränssnoa
Gulleb`s schottis
Gunnars hambo
Hambo med Britt-Marie
Hambokavaljeren
HMV-dansen
Härjedalstösen
I mazurkatakt
Jennys vals
Jiggarfest
JP Dansen
Jubileumstango
Judy
Kringlan
Krumeluren
Kul på torpet
Kumlamazurka
Lennartz
Lördag i Parken
Polka-Snoa på Täppet
Schottis-Bugg från Eslöv
Septemberpolka
Skrucken
Skrållan
Slokhatten
Smedstorpsvalsen
Snoa till Irene
Sprattelgubben
Söderåspolka
Tango Holkya
Tjock-Nisses snoa
Ullas hambo
Vadsbo-snoa
Vals på loftet
Västkustsnoa

 

Datum

Seniordanser 2009

 

 

 

 

24 feb

Circassian Cirkle
Den glade vandrare
Erlings scuare
Kryss snoa
Manning mixer
Mjölka kannan
Sjöbo Jive

 

 

 

 

 

Inlagda video 2009

3 mars17 april

25 april


26 maj

28 maj

Bröllopsvals
Gullebis schottis
Slokhatten
Västkustsnoa
Ullas hambo
Brudvals fråm Jorm
Anna-Mosterts vals
IdaLina
Schoittis i byn
Sprattelgubben
Judy
Blomsterschottis
Bråneschottis
Carl Philips vals
Engerdalingen
Gränssnoa
Gunnars hambo
Hambokavaljeren
Härjedalstösen
Jennys vals
JP Dansen
Jubileumstango
Kumlamazurka
Lennartz


16 juni

3 sep

4 sep

9 okt
11 okt

Schottis-bugg från Eslöv
Skrucken
Skrållan
Smedstorpsvalsen
Tjocknisses snoa
Lantyran
Vilbergs mazurka
Lördag i Parken
Polka-Snoa på Täppet
Cultis-Gladan
Birgitta och pojkarna
Aclatangon
Det var farfar det..
Hambo med Britt-Marie
HMV-dansen
I mazurkatakt
Q-Liz schottis
Söderåspolka
Tango-Holkya
Vals på loftet
Jiggarfest

12 nov

Linnèa 2
Näcken
Pappa Leifs vals
Toftasvängen
Tre Ting