Inlagda danser och uppdateringar 2013

Inlagda danser

Uppdateringar

Nya danser listade kronologiskt

  Inlagda video

Datum

Namn

Datum

Namn

Ändring

Namn

Datum Namn

17 jan
17 feb
24 feb

26 mars
17 april


20 maj

10 juli
14 aug

19 aug
2 sep
11 sep

17 sep


24 sep
7 okt
28 okt
2 nov
13 nov

Götes klappdans
Kvarnakullen polka
Bythambo i Viken
Herrgårdskavaljeren
Katta mi
Aclaschottis
En glad pensionär
Fiskarvals till Lennart
Glanshammars jubileumsmaz
Kaffekoppen
Kanariepolka
Rotebro-snoa
Storstugans vals
Priyas vals
Taklagsfest
Björkösnurr

Följ med i dansen
Holjesnurren
Jubileums-vals
På vikingabal
Rundan
Tores blandning
Drejarbyte
Trudelutten
Birgittas gånglåt
Fest på holma
Ljuvliga sommar
Carl-Johans schottis
Schlagersvingen
Hundratrettiofemman
May-Liz snoa
Vals varianten
Bibbis bossa nova
Bälgaspelet
Duvestubben
Eborns vals
Ett par takter
Sendraget
Trappsnoa
Uggledansen
Valsen till Signe
Vals till Irene

Skepparschottis
Sladden
Pas de Quatre i fem turer

8 april
24 april
20 maj
2 sep

5 nov
13 nov

Tyrolerpolka
Kärnavalsen
Björkösnurr
Ljuvliga sommar

Södermalmspolka
Connys schottis

Textfel tillrättat enligt koreografen
Förtydligad i tur 2 enligt koreografen
Förtydligad enligt koreografen
Ändrad i Tur 3 till fyra polka medsols istället för åtta snoa enligt koreografen. Dessutom ny video.
Uppdaterad enligt koreografen
Uppdaterad enligt koreografen

 

Aclaschottis
Bibbis bossa nova
Birgittas gånglåt
Björkösnurr
Bythambo i Viken
Bälgaspelet
Carl-Johans schottis
Drejarbyte
Duvestubben
Eborns vals
En glad pensionär
Ett par takter
Fest på¨holma
Fiskavals till Lennart
Följ med i dansen
Glanshammars jubilemsmaz
Götes klappdans
Herrgårdskavaljeren
Holjesnurrern
Hundratrettiofemman
Jubileums-vals
Kaffekoppen
Kanariepolka
Katta mi
Kvarankullen polka
Kärnavalsen
Ljuvliga sommar
Pas de Quatre i 5 turer
Priyas vals
På vikingabal
Rotebro-snoa
Rundan
Schlagersvingen
Sendraget
Skepparschottis
Sladden
Storstugans vals
Taklagsfest
Tores blandning
Trappsnoa
Trudelutten
Uggledansen
Vals till Irene
Vals varianten
Valsen till Signe

 

11 jan
17 jan
14 feb
17 feb
5 mars
8 mars

9 mars
14 mars
27 mars
18 april
19 april


21 april
24 april
30 april

21 maj
1 juli
13 aug

14 aug
2 sep
11 sep

17 sep25 sep

1 okt
7 okt

2 nov
12 nov
2 dec

Tassas snoa
Götes klappdans
Vals i Viken
Kvarnakullen polka
Herrgårdskavaljeren
Polska från Skepplanda
Senpolska från Torp
Hambo fr. Turinge för två par
Lotta
Katta mi
Fiskarvals till Lennart
Aclaschottis
Björkösnurr
En glad pensionär
Glanshammars jubileumsmaz
Kaffekoppen
Kanariepolka
Priyas vals
Rotebro-Snoa
Storstugans vals
Taklagsfest
Månstrålar klara
Kärnavalsen
Svens schottis
Vadsbo-femman
Följ med i dansen
Holjesnurren
Jubileums-vals
På vikingabal
Rundan

Valsmazurka till Inger
Birgittas gånglåt
Fest på holma
Drejarbyte
Trudelutten

Ljuvliga sommar
Carl-Johans schottis
Schlagersvingen
Gittans goding
Hundratrettiofemman
Tores blandning
Vals varianten
Bibbis bossa nova

Bälgaspelet
Duvestubben
Eborns vals
Ett par takter
Rocksnoa
Sendraget
Trappsnoa
Uggledansen
Valsen till Signe
Bythambo i Viken
Bergrosa
Vals till Irene
Sladden
Pas de Quatre i 5 turer
Skepparschottis