Inlagda danser och uppdateringar 2008

Inlagda danser

Uppdateringar

 

Datum

Namn

Datum

Namn

Ändring

Listade i bokstavsordning

080214
080305
080313
080402
080414
080507
080508
080514080516080517

 080530
080610
080611
080612
080817

080618
080818

081001


081002
081005


081007

081015

081019
081030
081101
081129
081204

Billingesnoa
Soutjärven Katrilli
Fyra sängstolpar (Four Poaters Bed)
De fyra hörnstolparna
Schottis på Överön
Bygdatullingen
Berits snoa
Noas Schottis
Nattskärran
Familjevals fr Gästrikland (Gästrikevarianten)
Torpar-Rock
Torslandasvängen
Schottis på Överön
Snöslungan
Gullvivan
Klövsjöpolka
Taffelsnoa
Tre valser
Vals i Fredensborg
Alfa-polkan
Auktionissan
Cajunpolka
Fjärilen
Helt enkelt
Josefin
Kervalls polka
Storsätersvalsen
Trestegaren
Åsbohambo
Birgitta o pojkarna
Schoittis från Kallhäll (komplett och troligen originalversion)
Ängsbackavalsen
Schottis i sillakön
Rock Boogie
Q-Liz schottis
Kerstins hambo
Tjo och tjim
Fina Stina
Pigan
Vårsnoa
Tilljan
Anders vals
Min Carl-Gustaf
HöstSnuvan
Arholmavals
Dans uti lövad sal
Pinglan
Mors schottis
Pariserpolka variant 4
Evas utmaning
Inge tango
Nattorpshambo
Dipidido
Valsmazurka till Inger
Bellas polka

080202
080507
080615
080904

081005
081104

En vals tillsammans
Olån
Snöslungan
Åsbohambo

Fina Stina
Min Carl-Gustaf

Förtydligad i tur1
Ändrad i bytet
Förtydligad
Tur2: Indansning framför dam ska göras med ett valsteg
Tur3: Sidbytet görs med 2 valssteg
Förtydligad
Parisersväng tillrättad i tur 1

Aktionissan
Alfa-polkan
Anders vals
Arholmavals
Bakmes från Hede
Bellas polka
Berits snoa
Billingesnoa
Birgitta och pojkarna
Bygdatullingen
Cajunpolka
Dans uti lövad sal
De fyra hörnstolparna
En vals tillsammans
Evas utmaning
Familjevals fr Gästrikland (Gästrikevarianten)
Fina Stina
Fjärilen
Fyra sängstolpar (Four Poaters Bed)
Gullvivan
Helt enkelt
HöstSnuvan
Inge tango
Josefin
Julrenen
Kerstins hambo
Kervalls polka
Klövsjöpolka
Loppan
Min Carl-Gustaf
Mors schottis
Nattorpshambo
Nattskärran
Noas Schottis
Pariserpolka variant 4
Pigan
Pinglan
Q-Liz schottis
Rock- boogie
Schottis i sillakön
Schottis i Våmmabacken
Schottis på Överön
Snöslungan
Soutjärven Katrilli
Storsätersvalsen
Taffelsnoa
Tilljan
Tjo och tjim
Torpar-Rock
Torslandasvängen
Tre valser
Trestegaren
Vals i Fredensborg
Valsmazurka till Inger
Vårsnoa
Ångloket
Åsbohambo
Ängsbackavalsen

 

Datum

Seniordanser 2008

 

 

 

 

080305

Ra-Ta-Ta

 

 

 

 

 

Inlagda video 2008

080130


080203

080214


080219


080224
080225

080313

080414

080506

080508

080512


Ransätersvalsen
Rallarsvingen
Haralds vals
Västra Näs Valsen
Bröllopshambo
Familjevals från Gästrikland

Schottis på Fröjden
Stärkan
Glanshammarsnoa
Happy Holiday
Höjdar-Rag
Lindas schottis
Kentucky Home
Slingervals
Rasmus
Torparschottis
Gunnarsösnoa
Margaretapolka
Experten
Finsk schottis
Sunnanövals
Åskbollen 
Alfa-dansen
Toarpspolka
Torpar-Rock
Julrenen 
Loppan
Torslandasvängen
Snöslungan
Schottis på Överön
Gullvivan

080514


080516

080516
080517
080601

080602


080612
080615

Tre valser
Klövsjöpolka
Vals i Fredensborg
Alfa-polkan
Auktionissan
Bakmes från Hede
Cajunpolka
En vals tillsammans
Fjärilen
Taffelsnoa
Helt enkelt
Josefin
Kervalls polka
Schottis i Våmmabacken
Storsätersvalsen
Trestegaren
Ångloket
Åsbohambo
Humlans schottis
Rödluvan
Alfa-polkan
Grövlan
Schottis i sillakön
Beervals
Schottis Annerlunda
Slingerbulten med byte
Schottis från Tullen
Ängsbackavalsen

080617
080827


081001
 
081009

081104

081106
081217

Tjo o tjim
Fina Stina
Billingesnoa
Vårsnoa
Arholmavals
Dans uti lövad sal
Fyllsvängen
Min Carl-Gustaf
Per-Oves hambo
På morgomkvisten
Vals på Ängön
Vattenfallsvalsen
Åsbohambo
Anders vals
Pigan
Eggans bugg
Anna-Moster vals
Hasses hambo
Polka till Vedbymåla
Åkullamazurka
Vikasving
Vadsbosvängen
Swingola
Fiderussen
Nattkorv & polka (T-torp)
Kejsarens tango
Party
Tilljan