Polska

Video på polskor
 

Backmanspolska

Bakmes från Hede

Bakmes o polska från Transtrand

Birenbomskan

Fernbopolska

Gammalpolska från Ragunda
Gammalvänster från Oviken
Hambopolska från Västby

Kennethpolska

Körepolska

Polska efter Per Backman

Polska på fläck

Polska till Conney

Polska till Conney 2

Roslagspolska

Rörospols

Slängpolska från Medelplana

Slängpolska från Skaftö

Slängpolska från Örsjö

Snurrebocken

Snurrebocken från Järvsö

Svingedans

Svingtysken

Trinnpolska

Trisspolska

Tyska polskan