Hösten 2011  Se sammandrag här!

 Blomstermåla 20/9 
Schottis
Trevligt att råkas
Blomsterschottis
Fiderussen med byte
Jiggartango
Bröllopshambo
Alfa Tjo och Tjim 
Blåkustens familjevals
Rallarsvingen
Hambo från Turinge
Josefin
Vitklöversmazurka
Lucky
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Bojak
Goodnight Irene
Alfa Tjo och Tjim 
Isabella
C:sons hambo
Vadsbo-snoa
Schottis från tullen
Anna Moster vals
Härliga Värmland
Rasmus-Skyltdockan
Klövsjöhambo
Gamle Svarten
Festvalsen

 

Blomstermåla 27/9

Schottis
Trevligt att råkas
Alfa Tjo och Tjim 
NyPetschottis
Vitklöversmazurka
Vadsbo-snoa
Kärringa min
Oh Susanna 
C:sons hambo
Rasmus-Skyltdockan
Goodnight Irene
Schottisbugg från Eslöv
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Vadsbo-svängen
Kärringa min 
Jiggartango
Dammtussen
Lördag på logen
Kalmar-kalypso
Åkulla-Christinapolka
Dear One
Torslandasvängen
Gamle Svarten
Vikasving
Bojak
Kärringa min 
Festvalsen
Blomstermåla 4/10 
Schottis
Tyrolerpolka 
Kärringa min 
Gamle Svarten
Dammtussen
Vals till Yvonne
Schottis på logen i hög
Vitklöversmazurka
Aclatangon
Toftasvängen (Max)
Bakvändan
Josefin
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Fyrtur från Hjöring
Vals till Yvonne
Idalina
Alfa Tjo och Tjim
Lördag på logen
Schottis på vedbacken
Biggans blonda kapten
Kalmar-kalypso
Dear One
Fredsdansen
 
 
 
 Blomstermåla 11/10  
Schottis
Tyrolerpolka 
Vals till Yvonne
Schottis me Siwan
Härjedalstösen
Lottas polka
Jiggartango
Pjäxen
Nya månvalsen
Loppan i 2 turer
Bakvändan
Alfa Tjo och Tjim
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Kalmar-kalypso
Carl-Philips vals
Lottas polka
Torslandasvängen
Kärringa min 
Biggans blonda kapten
Loppan i 2 turer
Shortcake
Åkulla-Christinapolka
Schottis på vedbacken
Härliga Värmland
Fredsdansen

 

 Blomstermåla 18/10 
Schottis
Eggans bugg
Lottas polka
Fiderussen med byte
Lördag på logen
Schottis med Inga-Lill
Oh Susanna 
Härjedalstösen
Kärringa min 
Fyrtur från Hjöring
Vals till Yvonne
Pjäxen
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Alfa Tjo och Tjim
Nya månvalsen
Loppan i 2 turer
Csons hambo
Aclatangon
Ballerinan
Hasses hambo
Schottis i byn
Vals på loftet
Rasmus-Skyltdockan
Goodnight Irene

 

 Blomstermåla 25/10 
Schottis
Josefin
Schottis med Inga-Lill
Klövsjöhambo
Julrenen
Vals på loftet
Kärringa min 
Vitklöversmazurka
Jiggartango
Vals till Yvonne
Schottis på logen i Hög 
Lottas polka
Paus 20.05 - 20.25
 
Foxtrot/Bugg
Blomsterschottis
Härliga Värmland
Ängsbackavalsen
Loppan i två turer
Bojak
Vadsbo-svängen
Hasses hambo 
Julrenen
Anders vals
Alfa Tjo och Tjim
Ballerinan
Goodnight Irene

 

Oskarshamn 1/11
Schottis
Tyrolerpolka 
Alfa-dansen
Bakvändan
Armkrokspolka
Ängsbackavalsen
Aclatangon
Evas mazurka
Kärringa min 
Härjedalstösen
Julrenen
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/Bugg
Dammtussen
Hambo med Britt-Marie
Nickolinas snoa
Lottas polka
Vitklöversmazurka
Kalmar-kalypso
Vals till Yvonne
Ballerinan
JP dansen
Eva mazurka
Familjevals visit
Oskarshamn 8/11
Schottis
Alfa Tjo och Tjim
Anders vals
Dear One
Evas mazurka
JP dansen
Hambo med Britt-Marie
DG
Fyrtur från Hjöring
Vals till Yvonne
Nickolinas snoa
Schottis på vedbacken
Gunnars hambo
Blomsterschottis
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/Bugg
Armkrokspolka
Ängsbackavalsen
Julrenen
Bakvändan
Ballerinan
Lottas polka
Kärringa min 
Schottis i byn
Trevligt att råkas
Oskarshamn 15/11
Schottis
JP dansen
Pappa Leifs vals
Fina Stina
Hamboflickan
Malmösvingen
Kejsarens tango
Slingervals
Julrenen
Hambo med Britt-Marie
Magdalena 
Saxenborgsvalsen 
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/Bugg
Q-Liz schottis
Fest i parken
Vargmåne
Pers schottis
Sockerpillret
Zoegaswing
Vals i vindarnas stad
Oskarshamn 22/11
Schottis
Alfa Tjo och Tjim
Anders vals
Armkrokspolka
Bojak
Evas mazurka
Aclatangon
Kalmar-kalypso
Schottis med Inga-Lill
Vals till Yvonne
Malmösvingen
Julrenen
Tangomix
Paus 20.05 - 20.25
Schottis
Pers schottis
Lottas polka
Fest i parken
Ballerinan
Vals i vindarnas stad
Fina Stina
Hambo med Britt-Marie
Kärringa min 
Festvalsen
Oskarshamn 29/11
Schottis
Amandasving
Edelweiss
Fina Stina
Kalmar-kalypso
Hambo med Britt-Marie
Kalmarpolka 
Buggvals från Norrköping
Schottis från tullen
Fest i parken
Malmösvingen
Evas mazurka
Julrenen
Paus 20.05 - 20.25
Schottis
Kärringa min 
Vals till Yvonne
Kentucky Home 
Blomman
Loppan i två turer
Marknadspolka 
Sankt Bernhards Vals
Oh Susanna 
Gunnars hambo
Lucky
Rödluvan
Kultis i Oskarshamn
lördag 3/12 kl. 17-21
Schottis
Tyrolerpolka
Eggans bugg
Q-lis schottis
Goodnight Irene
Schottis på logen i Hög
Kärringa min
Josefin
Evas mazurka
Trestegaren
Bröllopshambo
Jiggartango
Foxtrot/ Bugg
Sambaglädje
Julrenen
Vals till Yvonne
Polka i Gransmåla
Härjedalstösen
Schottisbugg från Eslöv
Dear one
Alfa tjo och tjim
Schottis i byn
Umemazurka
Armkrokspolka
Oh Susanna
Hambo med Britt-Marie
Schottis med Inga-Lill
Dammtussen
Kalmar-Kalypso
Buggvals från Norrköping
Shortcake
Aclatangon
Härliga Värmland
Fyrtur från Hjörring
Anders vals
Vitklöversmazurka
Ballerinan
Ängsbackavalsen
Rasmus-Skyltdockan
Trevligt att råkas