Våren - Sommar 2011

Gillesdansträff 5/4 Oskarshamn
Schottis 
Trevligt att råkas
Skruven
Lördag på logen
Rasmus-Skyltdockan
Åkulla-Beerpolka
Örebrohambo
Bojak
Aclatangon
Nya månvalsen
Toftasvängen "Fabror Max"
Schottis på logen i Hög
 
Paus 20.05 - 20.25
Schottis 
Succe`schottis
Biggans Blonda Kapten
Dagen efter snoa
Kotten
Gunnars hambo
Kapsylyra
Lucky
Gränser´n
Skruven
Succe`schottis
Gillesdansträff 3/5 Oskarshamn
Schottis 
Snöslungan
Polka i Gransmåla
Fjäderbrickan
Schottis vid vägkanten
Umemazurka

Hundringen

Toftasvängen "Fabror Max"
Aclatangon
Succe`schottis
Hambo med Britt-Marie
Skruven
 
Paus 20.05 - 20.25
Schottis 
Alfapolkan
Anders vals
Rasmus-Skyltdockan
Vitklöversmazurka
Am.promenad (Livfens)
Amnandaswing
Härliga Värmland
Gamle Svarten
Schottis-Bugg från Eslöv
Trevligt att råkas

Gillesdansträff 17/5  Oskarshamn
Tema = Danser som är gjorda
till en speciell musik

Schottis
Tyrolerpolka
En dans på logen
C son hambo
Alfadansen
Jannes drejarpolka
Biggans blonda kapten
Fyrtur från Hjörring
Jiggarschottis
Schottis i byn
Paus 20.05 - 20.25
Schottis
På morgonkvisten
Nya månvalsen
Fiderussen m byte
Bojak
Hambo med Britt-Marie
Fina Stina
Snurrebocken
Idalina
Arholmavals
Fredsdansen
Gillesdansträff Mönsterås 14 juni
Schottis
Trevligt att råkas
Shortcake
Schottis på logen i Hög
Dear one
Lördag på logen
Bojak
Gamle Svarten
Goodnight Irene
Isabella
Jiggartango
Hambo fr Turinge
Dammtussen
Dear one
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/bugg
Rasmus-Skyltdockan
Vals på loftet
JP dansen
Vitklöversmazurka
Josefin
Anna-Mosters vals m byte
Fiderussen
Vadsbosvängen
Oh Susanna
Schottis-Bugg från Eslöv
Vitklöversmazurka
Fredsdansen
Gillesdansträff Mönsterås 21 juni
Schottis
Tyrolerpolka
Schottis me Siwan
Klövsjöhambo
Kalmar-Kalypso
Oh Susanna 
Aclatangon
Nya månvalsen 
Lucky
Dear one
Tilljan
Vadsbosnoa
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/bugg
Schottis på vedbacken
DG Jubileumsdans
Biggans blonda kapten
Ballerinan
Josefin
Schottis på logen i Hög
Rasmus-Skyltdockan
Vitklöversmazurka
Fredsdansen

 

Kultis i Mönsterås 28 juni
med Christer Lundgren
Schottis
Trevligt att råkas
Eggans bugg
DG
Cultisgladan
Torslandasvängen
Fiderussen
Bojak
Goodnight Irene
Dammtussen
Nya månvalsen
Aclatangon
Schottis på logen i Hög
Åkulla-Christinapolka
Lördag på logen
Kapsylyra
JP-dansen
Paus 20.05 - 20.25
Modern
Oh Susanna
Vals på loftet
Amandaswing
Polka i Gransmåla
Vitklöversmazurka
Polka till Vedbymåla
Q-lis schottis
Härjedalstösen
Schottisbugg från Eslöv
Rallarsvingen
Vargtassen
Josefin
Anna-Mosters vals
Schottis me Siwan
Sockerpillret
Gamle Svarten
Fredsdansen