Våren 2012 Tisdagar kl. 19,00-21,15
Fetmarkerade danser lärdes ut

 Blomstermåla 14/2 kl. 19.00
Schottis
Tyrolerpolka 
Gamle Svarten
Lottas polka
Vadsbo-schottis
Rallarsvingen
Schottisbugg från Eslöv
Vals till Yvonne
Rasmus-Skyltdockan
Ingmars hambo
Kärringa min 
Åkulla-Christinapolka
Paus 20.00 - 20.20
Foxtrot/Bugg
Alfa Tjo och Tjim
Ingmars hambo
Dammtussen
Härjedalstösen
Vadsbo-schottis
Schottis i byn
Ängsbackavalsen
Dear One
Nya månvalsen

 

 Blomstermåla 27/3 kl. 19.00
Schottis
Vadsbo-schottis
Lottas polka
Karusellvalsen
Dear One
Ingmars hambo
Ballerinan
DG
Kajsas vals
Bojak
Götes klappdans
Hamboflickan
Volvopromenad
 
Paus 20.05-20.25
Schottis
Q-Liz schottis
Bråviksfläkt
Josefin
Aclatangon
Polka i Gransmåla
Fest i parken
Schottis i byn
Kärringa min 
Rasmus-Skyltdockan
Fredsdansen

 

 Blomstermåla 21/2 kl. 19.00
Schottis
Alfa Tjo och Tjim
Ingmars hambo
Lottas polka
Vadsbo-schottis
Pjäxen
Götes klappdans
Rasmus-Skyltdockan
Vals till Yvonne
Volvopromenad
Kalmar-kalypso
Paus 20.00 - 20.20
Foxtrot/Bugg
Götes klappdans
Armkrokspolka
Amandasving
Volvopromenad
Ballerinan
Hasses hambo 
Kärringa min 
Schottis på vedbacken
DG
Nya månvalsen

 

 Blomstermåla 3/4
Schottis
Alfa-dansen
Bakvändan
Aclatangon
Klappdansen
Vals till Yvonne
Kärringa min 
Hambo med Britt-Marie
JP dansen
Kajsas vals
Schottisbugg från Eslöv
Bråviksfläkt
Paus 20.05 - 20.25
Modern
Volvopromenad
Schottis i byn
Örebrohambo
Födelsdagspolka
Anders vals
Vadsbo-schottis
Vitklöversmazurka
Alfa Tjo och Tjim
Fredsdansen

 

 Blomstermåla 28/2 kl. 19.00
Schottis
Volvopromenad
Födelsdagspolka
Ingmars hambo
Ballerinan
Götes klappdans
Blomsterschottis
Bråviksfläkt
Toftasvängen MAX
Vadsbo-schottis
Armkrokspolka
Paus 20.00 - 20.20
Schottis
Schottis med Inga-Lill
Fest i parken
Födelsdagspolka
Malmösvingen
Kärringa min 
Bråviksfläkt
Vitklöversmazurka
Aclatangon
 Blomstermåla 10/4
Schottis
Gamle Svarten
Vals på loftet
Borgundapolka
Kärringa min 
Bakvändan
Ballerinan

Enskedefröjdens vals

Volvopromenad
Ingmars hambo
Vadsbo-schottis
Dhammerschmiedsgesellen
Schottis me Siwan
Rallarsvingen
Paus 20.05 - 20.25
Foxtrot/Bugg
Schottis med Inga-Lill
Vals till Yvonne
Schottis fr Binga-Ratata
Borgundapolka
Gränssnoa
Vargmåmåne
Bråviksfläkt
Vadsbo-svängen
Åkulla-Christinapolka
Goodnight Irene
 Blomstermåla 13/3 kl. 19.00
Schottis
Ballerinan
Fest i parken
Kärringa min 
Kajsas vals
Volvopromenad
Nickolinas snoa
Ingmars hambo
Vadsbo-schottis
Malmösvingen
Dhammerschmiedsgesellen
Paus 20.00 - 20.20
Schottis
Schottis på vedbacken
Vals till Yvonne
Lottas polka
Karusellvalsen
Vadsbo-schottis
Schottis med Inga-Lill
Kajsas vals

 

 Blomstermåla 20/3 kl. 19.00
Schottis
Malmösvingen
Fest i parken
Aclatangon
Kajsas vals
Födelsdagspolka
Kärringa min 
Hambo med Britt-Marie
Götes klappdans
Nickolinas snoa
 
Paus 20.05 - 20.25
Modern/Bugg
Bråviksfläkt
Vadsbo-schottis
Ingmars hambo
Volvopromenad
Schottis i byn
Gunnars hambo
Blomsterschottis
Fredsdansen


 

Våren 2012 Blomstermåla
14-feb 21-feb 28-feb 06-mar 13-mar 20-mar 27-mar 03-apr 10-apr   Totalt
Aclatangon

1

1

1

1

 

4

Alfa Tjo och Tjim

1

1

1

 

3

Alfa-dansen

1

 

1

Amandasving

1

1

 

2

Anders vals

1

 

1

Armkrokspolka

1

1

 

2

Bakvändan

1

1

 

2

Ballerinan

1

1

1

1

1

 

5

Blomsterschottis

1

1

 

2

Bojak

1

 

1

Borgundapolka

1

 

1

Bråviksfläkt

3

2

2

1

1

 

9

Dammtussen

1

 

1

Dear One

1

1

 

2

DG

1

1

 

2

Dhammerschmiedsgesellen

1

1

 

2

Enskedefröjdens vals

1

 

1

Fest i parken

2

1

1

1

 

5

Fredsdansen

1

1

 

2

Födelsdagspolka

2

1

1

 

4

Gamle Svarten

1

1

 

2

Goodnight Irene

1

 

1

Gränssnoa

1

 

1

Gunnars hambo

1

 

1

Götes klappdans

3

2

2

1

2

 

10

Hambo med Britt-Marie

1

1

 

2

Hamboflickan

1

 

1

Hasses hambo 

1

 

1

Härjedalstösen

1

 

1

Härliga Värmland

 

1

 

1

Ingmars hambo

3

1

1

1

2

1

1

 

10

Jiggartango

1

 

1

Josefin

1

 

1

JP dansen

1

 

1

Kajsas vals

3

2

2

2

1

 

10

Kalmar-kalypso

1

 

1

Karusellvalsen

1

1

 

2

Kärringa min 

1

1

1

1

1

1

1

1

 

8

Lottas polka

1

1

1

2

 

5

Malmösvingen

2

2

1

 

5

Nickolinas snoa

1

1

 

2

Nya månvalsen

1

1

 

2

Pjäxen (polka)

1

 

1

Polka i Gransmåla

1

 

1

Q-Liz schottis

1

 

1

Rallarsvingen

1

1

 

2

Rasmus-Skyltdockan

1

1

1

 

3

Schottis fr Binga-Ra ta ta

1

 

1

Schottis i byn

1

1

1

1

 

4

Schottis me Siwan

1

 

1

Schottis med Inga-Lill

1

1

1

 

3

Schottis på vedbacken

1

1

1

 

3

Schottisbugg från Eslöv

1

1

1

 

3

Toftasvängen (Max)

1

 

1

Tyrolerpolka 

1

 

1

Vadsbo-schottis

3

2

2

2

1

1

1

1

 

13

Vadsbo-svängen

1

 

1

Vals på loftet

1

 

1

Vals till Yvonne

1

1

1

2

1

 

6

Vargmåne

1

 

1

Vitklöversmazurka

1

1

 

2

Volvopromenad

2

1

1

1

1

1

1

 

8

Åkulla-Christinapolka

1

1

 

2

Ängsbackavalsen

1

 

1

Örebrohambo

1

1

 

2


Aclas sommardanser
Fetmarkerade= genomgång

  Mönsterås 10 juni kl 18
1 Schottis
1 Trevligt att råkas
1 Eggans Bugg
2 En dans på Skäratorpet
1 Åkulla-Christina polka
1 Schottis me Siwan
2 Vadsbo-femman
1 Schottis på logen i Hög
1 Kalmar-Kalypso
2 Schottis fr Binga - Ratata
1 Volvopromenad
 
Paus
1 Schottis
1 Vadsbo-femman
1 Gamle Svarten
1 Kajsas vals
1 En dans på Skäratorpet
1 Lucky
1 Dear One
1 Polka till Vedbymåla
1 Vadsbo-schottis
1 Vitklöversmazurka
1 Rallarsvingen
1 Goodnight Irene

 

Mönsterås 17/6 kl 18
1 Schottis
1 Tyrolerpolka
1 Anders vals
2 Kolingen
1 Shortcake
2 Första tanken
1 Toftasvängen MAX
1 Biggans Blonda Kapten
1 En dans på Skäratorpet
1 Torslandasvängen
1 Vadsbo-femman
1 Rasmus-Skyltdockan
  Paus
1 Schottis
1 Kolingen
1 Bojak
1 Första tanken
1 Vals till Yvonne
1 Vadsbo-schottis
1 Dammtussen
1 Kärringa min 
1 Kajsas vals
2 Tilljan