Senaste uppdateringar 30 jan
Stödvännerna 30 jan
Beskrivningar och video 7 dec
Acladanser
Diverse video

Aclas dansarrangemang
Aclas fotoalbum

Dansvideo på YouTube
Aclas YouTube
Välkommen till Aclaporten
Dansbeskrivning och video i utbildningssyfte!

Aclaporten säger Stort Tack för det gångna året till alla som stödjer verksamheten!

OBS!
Nytt kontonummer för Aclaportens Stödvänner!
Kolla var det finns hjärtstartare!
 Lär dig varningssignalerna vid stroke:
AKUT
Prosit! Hur du undviker förkylning och hur du......