BITTE MAND I KNIBE

Danstyp Vals
Ursprungsland Danmark
Musik Bitte mand i knibe
Koreografi
Fattningar Enkel midjefattning, armkrok, enkel handfattning, valsfattning
Steg Springsteg, valssteg
Utgångsställning Parvis i öppen ring. Två par bredvid varandra med enkel midjefattning. Paret i ytterring vända i dansriktningen, paret i innerring vända mot dansriktningen samt kavaljererna tar vänster armkrok.Del A Takt 1-8
Springsteg motsols runt

Takt 9-16
Kavaljererna fattar vänster handfattning och bildar port som damerna dansar igenom. Kavaljererna håller med höger hand egen dams vänstra hand.
När damerna dansat igenom porten vänder de sig motsols och fattar varandras högra hand över kavaljerernas vänstra och härigenom bildas ett kors. Med denna fattning dansar paren runt motsols med springsteg.

 

Del B Takt 17-24
Korset upplöses genom att kavaljererna släpper med vänstra och damerna med högra hönderna. Paret bildar härigenom enkel handfattning och dansar tyrolervals (tyrolervals = valssteg framåt, med vridning något från- och mot varandra)

Takt 25-32
Enkel handfattning, tyrolervals


Om udda par deltar skall det udda paret dra sig mot ringens mitt och där omdansa motsols med springsteg under Del A. När Del B börjar dansar de tyrolervals som de övriga paren, men då dansen börjar om, passar de på att bilda armkrok med ett annat par så de slipper vara "Bitte Mand i Knibe"Beskrivningen hämtad från "Gillesdanser i Norden" 1983 års upplaga