PIGORNAS FÖRNÖJELSE

Danstyp Polka
Ursprungsland
Musik Taktfast polka
Koreografi
Fattningar Ringfattning, valsfattning
Steg Gångsteg, sidsteg, svingsteg
Utgångsställning Parvis i sluten ring, alla vända mot ringens mitt


Både dam och kavaljer börjar på vänster fot
Tur 1 Takt 1-16
Alla går fyra gångsteg in mot ringens mitt och fyra gångsteg bakåt ut tillbaka
Sju sidsteg åt vänster (mot dansriktningen) och avsluta med ett stamp
Med början på höger fot för både dam och kavaljer, fyra gångsteg in mot ringens mitt och fyra gångsteg bakåt ut tillbaka
Sju sidsteg åt höger (i dansriktningen) och avsluta med ett stamp samtidigt som paret vänder upp mot varandra

Tur 2 Takt 17-24
Börja med tre klapp i egna händer framför,
tre klapp i egna händer bakom,
tre klapp i egna händer framför,
tre klapp mot partnerns händer
Valsfattning, sju svingsteg ett och ett halvt varv medsols (kavaljer stannar i ytterring vänd mot dansriktningen, dam stannar i innerring vänd i dansriktningen)

Takt 25-32
Ett steg framåt till ny dam respektive kavaljer
Takt 17-24 upprepas med den nya partnern som man sedan börjar om dansen med


Dansen mycket snarlik Reis of Mellov